۰۹۱۲-۲۴۸۸۸۷۴

۰۲۱-۸۸۸۴۲۳۰۰ ۰۲۱-۸۸۸۴۳۲۰۰

۷۵۳ ۶۳ ۶۴ -۰۹۹۰

بج سینه هفـــ هشتاد

 تولید بج سینه هفـــ هشتاد (HAFHASHTAD) برای اپلیکیشن  هفـــ هشتاد (#780*) در گروه تبلیغاتی نشانه ساز 

 

بج سینه

slide-bdb8f02

سفارش دهنده :هفـــ هشتاد

متریال : استیل

روش تولید : 

نوع اتصال :  چسبی

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟