۰۹۱۲-۲۴۸۸۸۷۴

۰۲۱-۸۸۸۴۲۳۰۰ ۰۲۱-۸۸۸۴۳۲۰۰

۷۵۳ ۶۳ ۶۴ -۰۹۹۰

تندیس انجمن حفاظت از محیط زیست

انجمن حفاظت از محیط زیست با هدف احیا و جلوگیری از تخریب مراتع وجنگل‌ها وحفظ گونه‌های جانوری پدید آمده است. حفظ محیط زیست وظیفه فردی هر انسان است. این انجمن همه ساله همایش اختصاصی برگزار می‌کند و در آن از افرادی که تلاش ارزنده د ر حفظ محیط زیست داشته اندتجلیل می‌کند. اهدا تندیس حجمی بزکوهی یک یادبود زیباست که به نفرات موردنظر اهداخواهد شد. این تندیس در کارگاه‌های مجهز گروه نشانه ساز تولید شده است.شما می‌توانیدجهت ثبت سفارش تندیس با همکاران ما تماس برقرار سازید.

ما نشانه ساز شما هستیم.

متریال ( جنس ) مواد استفاده شده در این تندیس استیل، برنج و پلکسی است و در آن از تکنیک های مدرن مدل سازی سه بعدی استفاده شده است.

slide-c93e525
slide-bdb8f02

سفارش دهنده:انجمن حفاظت از محیط زیست

متریال:زاماک

محصولات مشابه

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟