۰۹۱۲-۲۴۸۸۸۷۴

۰۲۱-۸۸۸۴۲۳۰۰ ۰۲۱-۸۸۸۴۳۲۰۰

۷۵۳ ۶۳ ۶۴ -۰۹۹۰

وجوه

از نمونه کار های شرکت نشانه ساز در زمینه ساخت تابلو، می توان تابلو حروف برجسته چلنیوم وجوه را نام برد که بر سر درب این مغازه نصب شده است.

این تابلو از نوع تابلو محیط خارجی است و با متریال حروف برجسته چلنیوم در ابعاد سفارشی ساخته شده است.

تابلو حروف برجسته چلنیوم وجوه

سفارش دهنده:وجوه

متریال:چلنیوم

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟