۰۹۱۲-۲۴۸۸۸۷۴

۰۲۱-۸۸۸۴۲۳۰۰ ۰۲۱-۸۸۸۴۳۲۰۰

۷۵۳ ۶۳ ۶۴ -۰۹۹۰

شیلد یادبود نشر نو

شیلدها یا مدال های جعبه ای  در بسته های وزینی قرار می گیرند که جنس این جعبه نیز بنا به انتخاب سفارش دهنده می تواند مخمل ، ماهوت ،جیر  و چرمی  باشد. گاها روی جعبه ها نیز پیام های تبلیغاتی درج می شود که برای مشخص شدن جشنواره ، سازمان و به طور کلی اهدا دهنده هدیه استفاده می شود.

شیلد یادبود
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟