۰۹۱۲-۲۴۸۸۸۷۴

۰۲۱-۸۸۸۴۲۳۰۰ ۰۲۱-۸۸۸۴۳۲۰۰

۷۵۳ ۶۳ ۶۴ -۰۹۹۰

اتیکت سینه پرسنل مترو تهران

اتیکت سینه شی‌ای کوچک است که بر روی لباس پرسنل سازمان نصب و حاوی اطلاعاتی از قبیل نام، نام خانوادگی است و گاهی پست سازمانی فرد را هم روی آن می‌نویسند. هدف از نصب اتیکت سینه پرسنلی معرفی فرد و یا کمک به ما در پیداکردن اوست. اتیکت را از طریق سوزن یا سنجاق و گاهی آهنربا که در قسمت پشت آن تعبیه شده به لباس وصل نمود.

شهرداری تهران سازمانی غیر دولتی است که امور شهری و مسئولیت مناطق ۲۲ گانه تهران را برعهده دارند. کارکنان مترو که از زیرمجموعه های شهرداری تهران است به وسیله اتیکت سینه هویت خود را مشخص می کنند.

اتیکت سینه پرسنل شهرداری تهران

متریال : آلومینیوم آنادایز

سفارش دهنده : شهرداری تهران

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟