۰۹۱۲-۲۴۸۸۸۷۴

۰۲۱-۸۸۸۴۲۳۰۰ ۰۲۱-۸۸۸۴۳۲۰۰

۷۵۳ ۶۳ ۶۴ -۰۹۹۰

اتیکت سینه انتظامات

از پارک‌ها گرفته تا مراکز خرید و پاساژهای داخل شهر، همگی برای حفظ نظم و آرامش خود به کارکنان بخش انتظامات نیاز دارند. لباس‌هایی یک شکل با ظاهری سبه نظامی وجه تمایز کارکنان این بخش است. اتیکت پرسنلی انتظامات به قسمت جیب لباس این افراد الصاق می‌شود. شرکت نشانه ساز به طور کلی و گسترده یا حتی محدود اقدام به تولید اتیکت سینه پرسنل انتظامات می‌کند. شما با یک تماس می‌توانید اتیکت مورد نظر خود را به ما سفارش دهید.

اتیکت سینه انتظامات

متریال : مولتی استایل دورفلز

سفارش دهنده : سازمان ها و موسسات

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟