۰۹۱۲-۲۴۸۸۸۷۴

۰۲۱-۸۸۸۴۲۳۰۰ ۰۲۱-۸۸۸۴۳۲۰۰

۷۵۳ ۶۳ ۶۴ -۰۹۹۰

اتیکت سینه دکتر مریم حسینی

یکی از مناسبترین ابزارهای تبلیغاتی که می توانیم برای شناسایی و معرفی خود و کارکنان زیر مجموعه  از آن استفاده نماییم، اتیکت سینه می باشد. با این نشان ضمن اینکه اشخاص را معرفی می نماییم، به آنان نیز هویت می دهیم.  در حال حاضر شمار زیادی از سازمان ها، موسسات ، فروشگاهها و… ازاین نشا ن زیبا به منظور الصاق به لباس خود و کارکنان مجموعه استفاده می کنند. 

خانم کتر مریم حسینی دامپزشک عموی و جراح از آندسته مشتریانی است که سفارش ساخت اتیکت سینه را به گروه نشانه ساز داده است.

جنس اتیکت سینه مورد نظر از آلومینیوم  با چاپ فلت و روکش پلی استر می باشد که در اندازه مورد نظر تهیه شده و دارای اتصال مگنتی است.

slide-c93e525

متریال: آلومینیوم

سفارش دهنده: دکتر مریم حسینی

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟